3. 9. 2008

XXV. ZBORNÍK DEJÍN FYZIKY - MESDEF 2007

14. Medzinárodný seminár dejín fyziky
/Prievidza, Rekreačné stredisko Púšť 6. - 8. 9. 2007/


Editor: Miroslav Tibor MOROVICS
Recenzovali: Prof. RNDr. Ján CHRAPAN, DrSc., Ing. Eva SKOČEKOVÁ

Bratislava 2008

ISBN 978-80969508-4-3
EAN 9788096950843

OBSAH

Predslov
s. 6

SLAVÍK, Jan:
Jeden strom nedělá les (Několik poznámek o moistické vědě )
s. 7-12

SIPKO, Adrián:
Pozícia frátra Rogera Bacona v rámci vývoja chápania procesu videnia
s. 13-30

PEKAŘOVÁ, Jana:
Gilbertův spis „De magnete" — počátky magnetismu jako vědního oboru
s. 31-36

GRAUSOVÁ, Eva:
Franz Xaver von Zach - honba za chybějící planetou
s. 37-42

ŠTEFL, Vladimír:
Gaussova metóda určování dráhy planetky Ceres
s. 43-52

ROŠTOVÁ, Martina:
Učebnice fyziky na konci 18. a počátku 19. století v Rakouské národní knihovně ve Vídni
s. 53-56

KIELBUSOVÁ, Zdeňka:
Učební osnovy v minulosti z pohledu genderové problematiky
s. 57-64

JINDRA, Jaroslav:
Konstrukce lodí podle Charlese Dupina
s. 65-68

MEŠTEROVÁ, Jana:
Stredoškolské štúdiá známych osobností z oblasti fyziky a techniky v Košiciach v 19. storočí
s.69-82

KOLOMÝ, Rudolf:
František Běhounek a polární výpravy v letech 1926 a 1928
s. 83-124

HUBEŇÁK, Josef:
Historické měřicí a demonstrační přístroje pro fyziku
s. 125-138

HYMPÁNOVÁ, Ingrid - PISOŇOVÁ, Božena:
Z histórie jednotiek merania
s. 139-152

FERENCOVÁ, Elena - POLÁŠKOVÁ, Anna:
Začiatky výučby jadrovej fyziky na Slovensku
s. 153-160

SODOMKA, Ľubomír:
Dějiny jaderné energetiky - Jaderná energetika v dějinách
s. 161-176

SABOL, Miroslav
Jadrová energetika na Slovensku
s. 177-186

Adresy autorov príspevkov
s. 187