22. 9. 1999

XVI. ZBORNÍK DEJÍN FYZIKY - MESDEF 1998

5. Medzinárodný seminár z dejín fyziky
/
Modra-Piesok, 1. 10. - 4. 10. 1998/

Bratislava 1999

ISBN 80-967454-9-2

OBSAH:

Program 5. MESDEF-u'98
s. 1

Obsah
s. 2

Predslov
s. 3

Adresy autorov príspevkov
s. 4

FERENCOVÁ, Elena:
Život a dielo popredného slovenského vedca a pedagóga prof. Juraja Dubinského, člena korešpondenta SAV
s. 5-6

MUNZAR, Jan:
Josef Stepling (1716-1778) - meteorolog
s. 7-12

KOLOMÝ, Rudolf:
Počátky výzkumu atmosférické elektřiny
s. 13-28

SUJA-ŽIAK, Július:
K problematike súcna
s. 29-33

MUNZAR, Jan:
Životní jubileum RNDr. Karla Kršky, CSc.
s. 34-37

MEŠTEROVÁ, Jana:
Meteorológia na Slovensku z pohľadu múzejnej dokumentácie a prezentácie
s. 38-41

CUDZIŠ, F.:
Všeobecné poznámky k vývoju prírodovedného poznania z hľadiska teórie kozmodriftu
s. 42-50

HLAVÁČ, Albert:
Päť najjasnejších hviezd na bratislavskom fyzikálnom nebi
s. 51-58

PROCHÁZKOVÁ, E.:
Studium elektrické vodivosti kovů v polovině 19. století
s. 59-74

KRŠKA, Karel:
Ke stému výročí úmrtí meteorologa a geografa Josefa Frejlacha (1867-1898)
s. 75-81

HYMPÁNOVÁ, Ingrid:
Osobnosti v dejinách fyziky - John Canton FRS (1718 - 1772)
s. 82-86

FERENCOVÁ, Elena:
Druhý patent Štefana Baniča
s. 87-88

Adresy účastníkov a členov OS DMF 5. MESDEF-u '98 1. X.-4. X. 1998 Modra-Piesok
s. 89

Zápisnica z plenárnej schôdze OS DMF pri SFS konanej v rámci 5. MESDEF-u '98 dňa 3. X. 1998
s. 90