27. 9. 2001

XVIII. ZBORNÍK DEJÍN FYZIKY - MESDEF 2000

7. Medzinárodný seminár z dejín fyziky
/Richnava 28. 9. - 1. 10. 2000/


Na vydanie pripravili: Ingrid HYMPÁNOVÁ, Miroslav Tibor MOROVICS

Bratislava 2001

ISBN 80-968253-3-X

OBSAH


Predslov
s. 5

MAČÁK, Karel - UHLÍŘ, Zdeněk:
Počátky fyziky v pražském Klementinu
s. 7-34

KOLOMÝ, Rudolf:
Karel Václav Zenger (1830 - 1908) a jeho symetrický bleskosvod
s. 35-52

HLAVÁČ, Albert:
Najrozsiahlejšia slovenská fyzikálna publikácia v 19. storočí
s. 53-62

MOROVICS, Miroslav Tibor:
Príspevky vedcov pôvodom zo Slovenska k rozvoju teórie turbín
s. 63-76

HYMPÁNOVÁ, Ingrid:
Bunsen bez svojho horáku
s. 77-82

KRŠKA Karel:
Tadeáš Hájek z Hájku jako pozorovatel počasí
s. 83-88

ŠIPOŠ, Ján:
Giordano Bruno - 400. výročie upálenia
s. 89-94

FERENCOVÁ, Elena - KUKUROVÁ, Elena:
Popredná osobnosť slovenskej astronómie - Dr. Ján Alojz Wagner
s. 95-100

MEŠTEROVÁ, Jana:
Nová expozícia Slovenského technického múzea v Košiciach „Astronómia"
s. 101-108

SUJA-ŽIAK, Július:
Georg Wilhelm Friedrich Hegel a jeho dialektika
s. 109-114

SUJA-ŽIAK, Július:
Filozoficko-historický pohľad na problém globalizácie na prahu 3. tisícročia
s. 115-120

FERENCOVÁ Elena - POLÁŠKOVÁ Anna:
Globálna rádioaktivita a jej vplyv na človeka
s. 121-134

Adresy autorov príspevkov
s. 135-136

Materiály OS DMF
s. 137