3. 9. 2003

XX. ZBORNÍK DEJÍN FYZIKY - MESDEF 2002

9. Medzinárodný seminár z dejín fyziky
/
Žilina, 19. - 22. 9. 2002/

Na vydanie pripravili: Ingrid HYMPÁNOVÁ, Miroslav Tibor MOROVICS

Bratislava 2003

ISBN 80-968253-7-2
EAN 9788096825370

OBSAH:

Predslov
s. 5

MAČÁK, Karel:
Platonská tělesa a dva modely vesmíru
s. 7-20

SCHUPPENER, Georg:
Čeští jezuité a Měsíc
s. 21-28

MEŠTEROVÁ, Jana
Slnečné hodiny na Slovensku
s. 29-34

HYMPÁNOVÁ, Ingrid:
Maria Gaetana Agnesi, jej „čarodejka" a učebnica matematiky
s. 35-50

KRŠKA, Karel:
Balony a vzducholodě v dějinách letectví a meteorologie
s. 51-72

KOLOMÝ, Rudolf:
Benjamin Franklin a jeho přínos k nauce o elektřině
s. 73-88

MOROVICS, Miroslav Tibor:
Jozef Maximilián Petzval v dejinách matematiky
s. 89-102

FERENCOVÁ, Elena - POLÁŠKOVÁ, Anna:
150. výročie narodenia objaviteľa prirodzenej rádioaktivity Antoine-Henri Becquerela (1852 - 1908)
s. 103-110

CHRAPAN, Ján:
Počiatky rádioenvironmentalistiky na Slovensku
s. 111-120

HLAVÁČ, Albert.
RNDr. Imrich Staríček, CSc. (1919-2002)
s. 121-124

SUJA-ŽIAK, Július:
K problému spoločenských hodnôt v 21. storočí
s. 125-141

Adresy autorov príspevkov
s. 142

Materiály OS DMF
s. 143